Historie van het wijkplatform

Wijkplatform Norschoten is van start gegaan in oktober 2005 en is nu vooral ook in de social media actief en met diverse activiteiten in de wijk, zoals o.a. opschoondag en winterwandeling.

Sinds eind 2017 zijn we door diverse omstandigheden nog met 4 leden, vindt u het leuk om zich bij ons aan te sluiten neem dan contact op via de mail wijkplatformnorschoten@gmail.com of kom naar de eerstvolgende vergadering.

De bereikte doelen:

 • een succesvolle opschoondag
 • schutting geplaatst i.s.m. stichting present
 • verbeteren HUP’s d.m.v. hondenschouw
 • realisatie van het Pannaveld
 • renovatie van het speelveld van het Hofpad
 • plaatsing ” Blikvangers ” aan de dr. Willem Dreeslaan
 • uitbreiding speeltoestellen op het speelveld Erf
 • realisatie ontheffingen hondenuitlaatbeleid t.b.v. mindervaliden

De noodzakelijke aandachtspunten:

 • uitbreiding leden wijkplatform
 • snelheid in de wijk
 • zwerfafval
 • verkeersveiligheid bij de scholen
 • achterstallig (snoei)onderhoud groenvoorzieningen in de wijk
 • parkeerproblematiek

Toekomstplannen wijkplatform Norschoten:

 • jongeren betrekken bij het wijkplatform (dus niet praten over, maar met jongeren)
 • contacten onderhouden en intensiveren met het Verpleeghuis Norschoten
 • meer contact met onze achterban (u dus)
 • bevorderen van de leefbaarheid in de wijk
Facebook Comments Box